Trường ĐH CNTT - Thư viện hình ảnh
DSC_4945.JPG Trường ĐH CNTT (UIT) - Bản đầy đủHình nhỏTrường ĐH CNTT (UIT) - Bản đầy đủHình nhỏTrường ĐH CNTT (UIT) - Bản đầy đủHình nhỏTrường ĐH CNTT (UIT) - Bản đầy đủHình nhỏTrường ĐH CNTT (UIT) - Bản đầy đủHình nhỏTrường ĐH CNTT (UIT) - Bản đầy đủHình nhỏTrường ĐH CNTT (UIT) - Bản đầy đủHình nhỏ
Kích thước
5520*3680
File
DSC_4945.JPG
Kích thước file
12257 KB
Thăm quan
315
Bảng xếp hạng
4.38 (1 đánh giá)
Cập nhật xếp hạng của bạn

0 lời bình